TRIẾT LÝ KINH DOANH CỦA AMICOGEN PACIFIC

TRIẾT LÝ KINH DOANH CỦA AMICOGEN PACIFIC

 

AMICOGEN PACIFIC XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG CỦA TÌNH YÊU THƯƠNG

- Sức khỏe, tài chính, môi trường, cống hiến.

- Phát triển thành một doanh nghiệp xã hội

AMICOGEN PACIFIC TẠO GIÁ TRỊ ĐỔI MỚI

Phát triển thành doanh nghiệp chia sẻ giá trị về giải pháp sinh học dựa trên DNA

AMICOGEN PACIFIC PHÁT TRIỂN THÀNH DOANH NGHIỆP TOÀN CẦU

Thành lập chi nhánh ở nước ngoài

Xây dựng hệ thống phân phối toàn cầu

 

TRIẾT LÝ KINH DOANH CỦA AMICOGEN PACIFIC LÀ MỘT CỘNG ĐỒNG CỦA TÌNH YÊU THƯƠNG NHÂN LOẠI.

AMICOGEN PACIFIC LÀ MỘT CỘNG ĐỒNG CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP THEO NHU CẦU CỦA XÃ HỘI HIỆN ĐẠI
AMICOGEN PACIFIC LÀ MỘT CỘNG ĐỒNG ĐƯỢC THÀNH LẬP TẠI HÀN QUỐC VÀ ĐANG THÂM NHẬP VÀO THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ